Garantie

Garantie

We waarderen uw interesse in de producten en diensten van Koanna. Deze beperkte garantie is specifiek van toepassing op fysieke goederen die zijn aangeschaft bij Koanna en is beperkt tot deze fysieke goederen.

BELANGRIJK: Door gebruik te maken van uw Koanna-producten, stemt u in met de voorwaarden van de 1 jaar beperkte garantie zoals hieronder vermeld:

Voordat u het product gebruikt, raden we u aan om de garantievoorwaarden zorgvuldig door te lezen. Indien u niet akkoord gaat met de garantievoorwaarden, dient u het product niet te gebruiken. U kunt het product binnen de retourtermijn zoals vermeld in het retourbeleid terugsturen voor een terugbetaling. 

Let op: de garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper van de goederen en u moet een bewijs van aankoop kunnen overleggen.

Wat dekt deze beperkte garantie?

Deze beperkte garantie zorgt ervoor dat eventuele defecten in materiaal of vakmanschap gedekt worden gedurende de garantieperiode, onder normaal gebruik. Binnen deze periode zullen we kosteloos reparaties uitvoeren of producten en onderdelen vervangen die defect zijn geraakt als gevolg van gebrekkig materiaal of vakmanschap, onder de voorwaarde van normaal gebruik en onderhoud. 

Wat gaan we doen om de problemen te verhelpen?

Als u problemen ondervindt met uw product, vragen wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen via support@koanna.com en ons een gedetailleerde uitleg te geven van het probleem dat u ervaart.
Om het defect te kunnen beoordelen, vragen wij de koper om bewijsmateriaal te verstrekken, zoals video's of foto's, zoals door ons gevraagd. Deze informatie is essentieel voor ons om de oorzaak van het probleem vast te stellen en de meest geschikte oplossing te bepalen. Als de koper geen video's of foto's verstrekt, kan het zijn dat we niet in staat zijn om het product te repareren of te vervangen.

In geval van een probleem met het product zullen we kosteloos reparaties uitvoeren met behulp van nieuwe of gereviseerde vervangingsonderdelen. Indien nodig kunnen we ook een vervangende deken verstrekken. In bepaalde situaties, naar eigen inzicht, kunnen we ervoor kiezen om een terugbetaling te doen. We streven ernaar om de best mogelijke oplossing te bieden, afhankelijk van de specifieke omstandigheden.

Hoe lang duurt de dekking?

De garantieperiode voor fysieke goederen die zijn gekocht bij Koanna bedraagt 12 maanden vanaf de datum van aankoop. Als er een vervangend fysiek product of onderdeel wordt verstrekt, neemt deze het resterende garantiegedeelte van de oorspronkelijke fysieke zaak over. Dit betekent dat de garantieperiode van het vervangende product of onderdeel hetzelfde is als de resterende tijd van de oorspronkelijke garantieperiode. 

Wat dekt deze beperkte garantie niet? 

Deze Beperkte Garantie dekt geen problemen die veroorzaakt zijn door:

- omstandigheden, storingen of schade die niet het gevolg zijn van materiaal- of fabricagefouten.
- het niet opvolgen door u van de door ons of de fabrikant verstrekte instructies of richtlijnen (inclusief handleiding of brochure) met betrekking tot uw Saunadeken, inclusief met betrekking tot de juiste omgeving voor u om uw Saunadeken te gebruiken
- het niet juist onderhouden door u van uw Saunadeken in overeenstemming met onze instructies of richtlijnen.
- redelijke slijtage van uw Saunadeken.
- cosmetische schade, inclusief maar niet beperkt tot krassen, deuken en gebroken plastic op poorten, snoeren of regelaars, tenzij de storing het gevolg is van een materiaal- of fabricagefout.
 

Wat moet je doen?

Om garantieservice te krijgen, moet u eerst contact met ons opnemen om het probleem en de meest geschikte oplossing voor u te bepalen. Neem contact met ons op via support@koanna.com en wij zullen u adviseren hoe u verder te werk moet gaan.